Programma çözgüdi

https://www.dwin-global.com/dgus/

3D printer amaly çözgütleri

DWIN COF Ekran dizaýnyna esaslanýar

Aýratynlyklary:

1.A T5L0 ýeke çip esasy dolandyryş hökmünde ulanylýar, esasy dolandyryş bölegi ýokary integrasiýa we ýönekeý gurluş bilen COF gurluşynyň akylly ekrany bilen tamamlanýar.

2. 3 okuň hereketine, platformanyň temperaturasyna, ekstruziýa kellesiniň temperaturasyna we tizligine takyk gözegçilik.

3. Çap etmek prosesi hakyky wagtda ekranda görkezilip bilner.

4. Faýllary göçürip almak we çap etmek üçin SD kartany we buludy goldaň.

Akylly aşhana amaly çözgütleri

Speokary tizlikli blender çözgüdi we peç çözgütleri

Aýratynlyk:

1.Ses täsiriniň akylly dolandyryş usuly arkaly esasy gözegçilik hökmünde DWIN öz-özüni ösdüren T5L ASIC-i ulanmak,

köp funksiýaly aşhana enjamlarynyň ulanylyşyna göz ýetireniňde, önümiň HMI öndürijiligi gowulaşýar,

we amal has ýönekeý we has akylly bolýar.

2. Sowuk HMI amaly, içerki baý reseptler.

3. Uzakdan gözegçilik etmegi, reseptleri göçürip almagy we beýleki funksiýalary amala aşyryň.

1
5

Akylly öý çözgütleri

Akylly gapy gulpy we akylly dolandyryş we akylly yşyklandyryş we akylly ses

Aýratynlyklary:

DWIN T5L çipi, öýdäki ses we wideo enjamlary, yşyklandyryş enjamlary, kondisioner enjamlary, howpsuzlyk ulgamlary we ş.m. ýaly dürli enjamlary birikdirmek üçin DWIN ekrany esasynda “Internet of Things” tehnologiýasy arkaly dolandyryş merkezi hökmünde ulanylýar. täze nokat dolandyryşy, yşyklandyryş gözegçiligi, ses Uzakdan dolandyrmak, duýduryş we ogurlyga garşy dürli funksiýalar we ähli taraplaýyn maglumat täsiri mebel durmuşyny has akylly we ekologiýa taýdan arassa edýär.

Lukmançylyk we saglygy goraýyş çözgütleri

Gan basyşynyň ölçegleri we orta ýygylyk bejeriş gurallary we güýç adapteri

Aýratynlyklary:

IC-e esaslanyp, gözleg we dizaýn mümkinçilikleri bilen ähli önümçilik zynjyrynyň birleşmegine kömek eden DWIN Technology, müşderilere netijeli, akylly, ýokary hilli üpjün etmek bilen lukmançylyk enjamlaryny, gözelligi we saglygy goraýyş we beýleki pudaklary yzygiderli ösdürip gelýär. önümler we täze bäsdeşlik artykmaçlyklaryny döretmek.

 

 

3

DWIN ses we wideo ekrany programma çözgütleri

Wideo gözegçilik + wideo interkom + düşek jaňy + elektron stol kartalary + awtobus guýmak çözgütleri

Aýratynlyklary:

1.Wideo Srveillance: Içerki T5L çipli kamera wideo şekilini FSK awtobusy arkaly T5L çipine geçirýär, 31 kameranyň sinhron görkezilmegini goldaýar.

2.Wideo Interkom: T5L çipine esaslanýar.Gelip görýänler bilen ýaşaýjylaryň arasynda iki taraplaýyn adalatly gürleşmek arkaly, şekiliň we sesiň goşa ykrar edilmegine ýetýär we wideo uzakdaky iki taraplaýyn jaň we wideo interkom funksiýasyny goldaýar.

3.Ded Call: Lukmançylyk, şepagat uýalary we saglygy goraýyş interkom zerurlyklary üçin çözgütler.

4.Elektron tablisa kartoçkalary: T5L çipine esaslanyp, simsiz elektron stol kartoçkasy we sim elektroniki stol karta çözgütleri bilen üpjün etmek.we uzakdan merkezleşdirilen dolandyryşy we onlaýn real wagt redaktirleme fokuslaryny goldaýar.

5.Bus guýma: T5L FSK awtobus amaly gözleg we gözleg netijelerine esaslanyp, 1920 * 1080 durulykda goldamak üçin 20 kadr / s tizlik bilen köp displeý enjamyna ýerleşdirilen ekran ekranyna ýetip biler.

https://www.dwin-global.com/asicdisplay-solution/