Hususylaşdyrma hyzmaty

Enjamlary özleşdirmek hyzmaty

(1) LCM-iň özleşdirilmegini goldaň;asyl A ölçegli aýna kabul edýär we arassalamakdan we kesmekden tutuş önümçilik prosesi DWIN önümçilik seýilgähinde.

.we çalt ýeke sim, metal, plastmassa plyonkany çalt özleşdirmek.

(3) PCBA-nyň özleşdirilmegini goldaň (ululygy, görnüşi, galyňlygy).

(4) OCA baglanyşygynyň, bir taraplaýyn geçiriji filmiň (Sensor onlaýn 0,1mm) özleşdirilmegini goldaň.

(5) Örtük aýnasynyň, LOGO, reňk, şekil, ululyk we ş.m.

5

Programma üpjünçiligini özleşdirmek hyzmaty

(1) UI interfeýsi, müşderiniň çalt ösmegini goldaň, taslama işini çaltlaşdyryň.

(2) DGUS funksiýasy, ýöriteleşdirilen funksiýa programmasy, täzelenen Ajaýyp funksiýa.

(3) Bulut platformasy, hususylaşdyrmagyň ösüşini goldaň.

(4) Birinji hatar marka çig malyny ulanyp, hil kepillendirilýär.

(5) Ösen tehnologiýa, senagat zynjyrynda merkezleşdirilen önümçilik, ýokary hasyl, arzan.

6