Keil C gollanmasy

ADC sanly öwrülişik

NOR Flash-de maglumatlary okaň we ýazyň

C51 Daşky gurşaw gurluşyk sergisi

C51 Ösüş - Salam Dünýä tertibi

C51 Ösüş - Çeşmeleriň kesilmegi

C51 Ösüş - Gözegçi taýmer (WDT)

C51 Programmirleme maglumatlary DWIN HMI UART arkaly görkezilýär

C51 MAKSATNAMASYNDAKY AÇYRMAK NOWDIP

Dinamiki egriler C51 programmirleme gollanmasy

Audio oýnamak gollanmasy

Çarçuwanyň esasy jogap beriş prosesi