Açyk çeşme: COF ekrany esasynda yzygiderli basyşly suw üpjünçiligi ulgamy —— DWIN forum ulanyjysyndan

1. Iş prinsipi
Çözüw, datçikler tarapyndan toplanan suw üpjünçiligi maglumatlary almak we gaýtadan işlemek, esasy görkeziji hökmünde T5L çipini ulanýan, maglumat görkezmek üçin LCD ekrany sürýän we nasos hereketlendirijisiniň tizligini sazlamak üçin inwertory dolandyrýan COF ekrany DMG80480F070_01WTR ulanýar. suw üpjünçilik ulgamynyň hemişelik we durnukly täsiri.Adaty bolmadyk duýduryş we wagt paýlaşýan suw üpjünçiligi funksiýalary bar.
surat1
2. Sxemanyň dizaýny
(1) shemanyň blok diagrammasy
(2) Enjamlaryň blok diagrammasy
surat2
(3) DGUS GUI interfeýs dizaýny
surat3

surat4
(4) Zynjyryň dizaýny
1.AD
Esasan adaty 4-20MA / 0-5V datçikleri ýygnaýar, naprýa currenteniýe toguny 0-3V-e öwürýär we AD hasaplamasyndan soňdegişli datçik maglumatlary.
surat5

surat6
surat7

AD salgylanma kody

2.DA
Pwm analog naprýa .eniýäni dolandyrmak üçin ulanylýar we op-amp arkaly 0-10V dolandyryş signalyny çykarýar.
surat8

DC kesgitleme shemasy

surat9

DC enjam shemasy

surat7

DC salgylanma kody

3.IO giriş bölümi
Esasan optokupler girişleri, T5L degişli derejedäki üýtgeşmeleri kesgitleýär.
surat11

IO enjam shemasy

surat12

IO Giriş salgylanma kody

4.IO çykyş
IO esasy Darlington Transistor çykyş netijelerine gözegçilik edýär we IO ýokary we pes derejelere gözegçilik edýär.
surat13

Röle enjamlarynyň shemasy

surat14

Röle salgylanma kody

5.RTC
RX8130, 2 simli aragatnaşyk.
surat15

RTC enjam shemasy

surat16

RTC salgylanma kody

6.485
Ibermek we almak üçin esasan enjamlary ulanyň.
surat17

485 Enjam shemasy

7.PID
Positionerleşýän PID algoritmi esasan ulanylýar, çykyş çäklidir, integral adalganyň doýmagyna üns beriň we netijede PWM üçin analog naprýa .eniýäni dolandyrmak bolýar.
surat18
8.Başga kodlar
Başlangyç basyşyny wagta görä awtomatiki düzmek.
surat19


Iş wagty: 30-2022-nji noýabr